Tag Archives: fetih cemiyeti

Sonunda Telhis’e Kavuştuk!

“Yeryüzünde Türk okçuluğu tamamen ortadan kalksa bile, Kânî Mustafa Beyin Türk Okçuluğu hakkında yazdığı eser, bu sporun ihyası için kâfidir.” – Necmeddin Okyay Türk okçuluğu üzerine yazılmış en son Osmanlıca eserin, Telhîs-i Resâilü’r-Rumât (Okçuluk Kitapları Özeti) olduğunu biliyoruz. Sultan II. … Continue reading

Posted in Genel, Makale | Tagged , | 14 Comments